Nieuwe inzichten door een andere blik op de zaak

In Control Together kijkt met een andere blik naar jouw bedrijf, producten en klanten. Daarnaast kijken wij uiteraard naar de cijfers. Met grote betrokkenheid maar ook met voldoende emotionele afstand. Door onze expertise stellen wij scherpe vragen, belichten wij zaken van een andere kant en kijken wij vanuit een ander perspectief.

De verzamelde informatie wordt vervolgens snel en adequaat door ons geanalyseerd. Door onze praktische ervaring bij meer dan honderd bedrijven zijn wij als geen ander in staat je te helpen aan nieuwe inzichten.

In Control Together kan je bij het volgende helpen

Bedrijfsadvies
De aard van het werk evolueert snel, we worden allemaal gevraagd om nieuw gedrag aan te nemen — om innovatiever te zijn, flexibeler te zijn, meer samen te werken, meer van alles.

Zaken doen is vandaag de dag allesbehalve standaard. Er is een dringende noodzaak om vooruit te kijken door een nieuwe bril, om de toekomst te herdefiniëren en nieuwe en andere vragen te stellen:

Waar wil je met je bedrijf over drie jaar staan?

Welke processen wil je gestroomlijnd hebben?

Zijn de afdelingen in je bedrijf goed op elkaar ingespeeld?

Welke stuurinformatie zou je willen hebben?

Door de mens centraal te stellen, technologie snel in te zetten en innovatie op schaal mogelijk te maken, transformeren onze klanten om waarde op lange termijn te bereiken voor mensen, het bedrijfsleven en de maatschappij als geheel.

Qlik
Qlik is software waarmee je snelle, krachtige en direct zichtbare bedrijfsanalyses vanuit het geheugen uitvoert – zonder de beperkingen, kosten of complexiteit van de traditionele BI-tools. Qlik kan binnen enkele dagen in bedrijf worden genomen en het opleiden van eindgebruikers kost slechts een paar minuten. Qlik is speciaal ontworpen voor gebruikers uit het bedrijfsleven en geeft je onmiddellijk toegang tot informatie, waar en wanneer dan ook, waardoor je sneller actie kunt ondernemen.

Meer dan 25% van de organisaties kunnen relevante managementinformatie niet binnen twee dagen opleveren. Om succesvol en efficiënt taken uit te voeren, moet je eenvoudig inzicht kunnen krijgen in de gevraagde procesinformatie. Met deze informatie kun je vervolgens snel en adequaat beslissingen nemen. Het te voeren beleid wordt hier mede door bepaald.

Bij processen kun je bijvoorbeeld denken aan: het optimaliseren van uw verkoopafdeling. Je zorgt dat uw verkoopteam met een druk op de knop weet wat is verkocht aan welke klanten, wat nog niet is verkocht aan welke klanten, wie vorig jaar wat kocht en hoe dat dit jaar is. Maar ook wie achterloopt ten opzichte van vorige jaar en wie niet, op welke producten, welke accountmanager, welke regio, trends en benchmarks.

Qlik Sense "In The Cloud"
Qlik Sense kan lokaal geïnstalleerd worden, maar kan ook in een Cloud Dienst afgenomen worden. Met "Qlik in the Cloud" kunnen meerdere databronnen op eventueel meerdere locaties met elkaar gecombineerd worden in één dashboard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meerdere vestigingen met lokaal draaiende databases die in één dashboard gevisualiseerd worden.